كانال تلگرام
تعدادي از آثار دكتر هلاكويي
محصولات بورلي هيلز (دكتر هلاكويي)

 فيلم كوتاه از دكتر هلاكويي درباره تربيت و پرورش را از اینجا ببینید

مي دانيم كه در دنياي امروز براي پدري و مادري من و شما نه قرار است كه دوره اي ببينيم و نه اجازه اي بگيريم و حال آنكه در بسياري از كشورها از جمله در امريكا وقتي كه شما بخواهيد كار بسيار ساده اي را انجام بدهيد بايد دوره آموزشي مشخصي را طي كنيد در عين حال قرار است كه به مقدار زيادي تحت نظر افراد آگاه كار كنيد و بعد از گذراندن امتحانات كتبي و شفاهي احتمالا اجازه انجام ان كار را پيدا كنيد .

در حالي كه وقتي به مساله پرورش و تعليم و تربيت كودكان و جوانان مي رسد ، من و شما به راحتي مي توانيم ان را انجام بدهيم و قرار نيست كه از هيچ آزمون و امتحاني بگذريم. از طرف ديگر بسياري از ما اين تصور را داريم كه چون خود ما كودك بوديم و يا احتمالا به مدرسه رفته ايم و يا در جامعه زندگي مي كنيم ، پس بنابراين هم متخصص پرورش و تعليم و تربيت كودكان هستيم و هم از نظر آموزشي كاملا مي توانيم برنامه هاي سالم مفيدي را طرح كنيم و يا اصولا به عنوان يك جامعه شناس مي توانيم زندگي كنيم حال آنكه براي بسياري از اين رشته ها دوره هاي چند ساله يا درست تر چندين ساله بايد پشت سر گذاشته بشود تا فرد بتواند تازه با كليات اين امور آشنا بشود و بديهي است كه شايد فرصت ان رسيده است كه در اينگونه موارد نيز فقط به تجربه فردي و شخصي ، به سابقه خانوادگي ، به نوعي كه خود ما بزرگ شديم توجه و اعتناي كمتري كنيم.

مطلب ديگري كه در خصوص پرورش و تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان مايل هستم خدمت شما  عرض كنم اين است كه به نظر من پدر و مادر به دو صورت اين موجود را كه مانند اتوموبيلي است را حركت مي دهند ، يكي با كليدي كه او را روشن مي كنند و اصولي را كه تعقيب مي كنند و اين اتوموبيل را به راه مي اندازند و دوم اينكه طنابي يا زنجيري را به او مي بندند و او را مي كشند .متاسفانه بسياري از پدران و مادران در طول تاريخ كار حركت دادن اين اتوموبيل يا حركت دادن فرزندانشان را از طريق كشيدن ان اتوموبيل با طناب و زنجير انجام داده اند تا از سيستم و فرصتي كه از نظر علمي و از نظر تكنيكي فراهم شده استفاده كنند  و مي دانيم كه شايد مهمترين محبت و خدمت پرورش و تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان و جوانان است و متاسفانه در كنار اين محبت و خدمت ، احتمال خيانت و جنايت با وجود همه مهربانيها و حسن نيت ها وجود دارد . به طوري كه برخي از اوقات پدران و مادران و يا مربيان و يا معلمان آگاه و نا آگاه موجب نابودي و از ميان بردن فرزندان و يا شاگردان خود شده اند و به همين دليل است كه اهميت پرورش و تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان جنبه ويژه و خاصي پيدا مي كند  .

اميد من اين است كه به اين نكته در جهت پرورش و تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان دقت داشته باشيد كه حتما بايد كاري كرد اما اين كار بايد كار درست خوب باشد نه كاري كه شما دوست داريد . به بيان ديگر در خصوص رشد عزيزانمان من و شما نمي توانيم منتظر و يا متوقف بمانيم به اميد آينده و يا برخي از اوقات به اين بهانه كه خود انها در آينده آنچه كه درست و خوب است انتخاب خواهند كرد . بارها از دوستاني شنيدم كه دقتي كه سخن از دوستاني بوده كه با وجود تفاوت مذهبي و فرهنگي چگونه فرزندان خودتان را در اين زمينه بار بياريد گفته اند كه ما هيچ نظام فرهنگي و يا مذهبي را به عزيزانمان ياد نمي دهيم . انها را آزاد مي گذاريم كه خودشان بزرگ بشوند و بعدا آنچه را كه خوب و درست مي دانند را انتخاب كنند .

واقعيت مساله اين است كه ذهن كودك انساني متوقف نمي تواند بماند و اگر پدر و مادر از نظر فرهنگي و يا باورها و اعتقادات انها را آگاه نكنند و اين امور و اصول را در وجود انها نكارند ، كودك به ناچار ان را از بيرون و  از دوستانش و از محيط آموزشي از وسايل ارتباط جمعي خواهد گرفت و همانگونه كه اگر شما به او زباني را نياموزيد ، احتمالا اگر زبانهاي ديگري باشد انها را انتخاب مي كند و اگر نباشد با صداهايي به نوعي مي گذراند .  اما تمام توانايي خودش را براي آموخت زبان و تفكر بعدا از دست خواهد داد . بنابراين من و شما به عنوان پدر و مادر نمي توانيم منتظر بمانيم ، به ويژه اينكه بعدا خواهيم ديد  مراحل و دوره هاي بحراني و اصولي و اساسي وجود دارد كه اگر فرصت از دست برود برخي از اوقات تقريبا كاري نمي توان كرد و يا اگر كاري بتوان انجام داد با اشكال و گرفتاري هايي همراه خواهد بود . بنابراين ما بايد هميشه كار درست خوب مناسب را انجام بدهيم و در اين باره عدم انجام كار در بسياري از موارد بدترين كار است . انجام كار درست و يا انجام ندادن كار درست هر دو از نظر معيارها و ملاكهاي اخلاقي و قانوني هميشه مطرح خواهد بود .

دكتر فرهنگ هلاكويي